Úpravy zemin pro zlepšení geomechanických vlastností zemin na směsná.
Pojiva: vápno, cement, ostatní pojiva.